Opis projektu

PROJEKT ZAWODOWCY W POGORZELI 2019-2021

                Gmina Pogorzela we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Pogorzeli realizuje projekt ZAWODOWCY W POGORZELI.

                Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt pn. ZAWODOWCY W POGORZELI realizowany w ramach Działania nr 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy/ poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży- tryb konkursowy.

Czas realizacji projektu: 01.09.2019 do 30.06.2021

Całkowita wartość projektu: 326 102, 50 zł.

Kwota dofinansowania: 289 642,25 zł.

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli.

W ramach tego przedsięwzięcia jest realizowanych 5 zadań:

ZADANIE 1. KURSY/SZKOLENIA W ZAKRESIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI/ KOMPETENCJI ZAWODOWYCH UCZNIÓW TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA W POGORZELI:

1)      Programowanie 3 D

2)      Kurs pilotażu dronów

3)      Szkolenie – rozszerzona rzeczywistość

4)      Kurs spawaczy

5)      Kurs wózków widłowych

6)      Kurs obsługa kasy fiskalnej

7)      Kurs operatora koparki

8)      Język angielski zawodowy w branży informatycznej

9)      Programowanie aplikacji internetowych

10)   Przygotowanie do matury MATEMATYKA

11)   Przygotowanie do matury JĘZYK POLSKI.

  ZADANIE 2. STAŻE/PRAKTYKI ZAWODOWE ORGANIZOWANE U PRACODAWCÓW LUB PRZEDSIĘBIORCÓW DLA UCZNIÓW TECHNIKUM W POGORZELI:

1)      12 uczniów Technikum odbywa staż w zakładach pracy – 150 h

2)      Uczeń otrzymuje stypendium stażowe i zwrot kosztów dojazdu na staż.

 ZADANIE 3. REALIZACJA DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO DLA UCZNIÓW TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ W POGORZELI:

1)      Zajęcia z doradztwa zawodowego odbywają się w 4 grupach każda po 10 osób.

2)      Każdy uczeń (40 osób) realizuje również doradztwo indywidualne, każdy po 3 h.

 Wsparcie pozwoli na określenie wśród uczniów ich predyspozycji zawodowych, a także pomoc 

w planowaniu dalszej edukacji/ścieżki zawodowej.

 ZADANIE 4.  DOSKONALENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W POGORZELI:

1)      Szkolenie CCNA dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

2)      Studia podyplomowe dla nauczycieli – grafika projektowa.

3)      Szkolenie z wykorzystania w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów, e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020.

 ZADANIE 5 . TWORZENIE W TECHNIKUM W POGORZELI WARUNKÓW ODZWIERCIEDLAJĄCYCH NATURALNE WARUNKI PRACY WŁAŚCIWE DLA NAUCZANYCH ZAWODÓW – WYPOSAŻENIE PRACOWNI SZKOLNYCH W NOWOCZESNY SPRZĘT I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE UMOŻLIWIAJĄCE REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 Doposażenie pracowni dla zawodu TECHNIK INFORMATYK I TECHNIK LOGISTYK:

 1)      PROJEKTOR MULTIMEDIALNY –pracownia dla zawodu technik informatyk

2)      DRUKARKA 3 D - pracownia dla zawodu technik informatyk

3)      DRON - pracownia dla zawodu technik informatyk

4)      TABLICA INTERAKTYWNA - pracownia dla zawodu technik informatyk

5)      DRUKARKA KODÓW KRESKOWYCH I ETYKIET LOGISTYCZNYCH - pracownia dla zawodu technik logistyk

6)      URZĄDZENIA DO OZNACZANIA I IDENTYFIKOWANIA ŁADUNKÓW – CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH - pracownia dla zawodu technik logistyk

7)      LAPTOPY – 15 SZT. - pracownia dla zawodu technik logistyk

8)      WIZUALIZER - pracownia dla zawodu technik logistyk

9)      SPRZĘT MULTIMEDIALNY I KOMPUTEROWY (komputery, programy komputerowe, karty sieciowe, karty graficzne, dyski twarde, zasilacze itp.) - pracownia dla zawodu technik logistyk

  

               Głównym celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 40 uczniów
 z Technikum i  Branżowej Szkoły I stopnia w Pogorzeli w szczególności poprzez udział
 w stażach zawodowych, doradztwie zawodowym oraz szkoleniach/kursach dla uczniów, wsparcie szkoleniowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz doposażenie pracowni zawodowych.

               Integralnym elementem działań projektowych jest współpraca szkół objętych projektem z podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego (przedsiębiorcy, pracodawcy, instytucje rynku pracy) poprzez:

- konsultowanie programu staży/praktyk zawodowych

- udział pracodawców w doradztwie zawodowym

- konsultacje wyposażenia pracowni zawodowych

- konsultacje programów szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli.

Współpraca ww. podmiotów pozwoli na dostosowanie kwalifikacji i kompetencji uczniów do wymagań pracodawców na rynku pracy.  Organizacja dla 40 uczniów kursów/szkoleń w ścisłej współpracy z zakładami pracy pozwoli jednocześnie na zdobycie przez uczniów odpowiednich umiejętności do podjęcia pracy w przyszłości

                Niewątpliwie realizacja ww. projektu przyczyni się do właściwego przygotowania absolwentów/ uczniów szkół zawodowych do podjęcia zatrudnienia. Tak przygotowany absolwent szkoły zawodowej może liczyć na zdobycie satysfakcjonującej pracy, a pracodawca na dobrze przygotowanego do zawodu PRACOWNIKA.

Znajdź nas na Facebooku

Kalendarz


Dzisiaj jest: Czwartek
23 Maja 2024
Imieniny obchodzą
Budziwoj, Dezyderiusz, Dezydery, Emilia,
Iwona, Jan, Leontyna, Michał, Symeon

Do końca roku zostało 223 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Licznik odwiedzin

017869076
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tyg.
Do poprz. tyg.
W tym mies.
W poprz. mies.
Razem
3239
1754
10135
17830036
172480
172611
17869076

Twoje IP: 44.210.83.132
Czas: 2024-05-23 08:50:52