Samorząd

Samorząd Uczniowski

opiekun: mgr Agnieszka Wolniak, mgr Agnieszka Dutkiewicz-Kostka

Samorząd Uczniowski działa w naszej szkole od 1996 roku. Działalność Samorządu reguluje Regulamin działalności i funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego.

 

 

PLAN PRACY

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ZSOiZ w Pogorzeli

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Cele Samorządu Uczniowskiego: 

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 •  Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 •  Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 •  Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 •  Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

Zadania wychowawczo – profilaktyczne: 

 • Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły,
 • Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,
 • Propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji. 

Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach: 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

 • poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej, umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań, organizacja wyborów przedstawicieli organu, popularyzowanie wiedzy o prawach dziecka; 

 DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA: 

 • współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariatu,  udział w różnorodnych akcjach charytatywnych; 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

 • uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, w tym m. in.  z okazji Dzień Chłopaka,  Andrzejek, Walentynek,  propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej;  

Zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest:

 •  czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
 •  pośredniczenie między uczniami a nauczycielami,
 • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich. 

Efekty działań przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły:

 • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia,
 • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań  uczniów
  i potrzeb szkoły,
 • pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
 • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej,
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 •  wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących
  w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

 

 

WRZESIEŃ:

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego.
 • Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem SU.
 • Kampania wyborcza i wybory  władz do SU .
 • Opracowanie rocznego planu pracy SU na rok 2021/2022.
 • Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU oraz aktualizacja danych dotyczących SU na stronie internetowej szkoły.
 • Zorganizowanie szkolnych i klasowych obchodów Dnia Chłopaka - życzenia dla wszystkich chłopaków, konkursy i zawody dla chłopców,  wręczanie upominków
 • Zaplanowanie i wykonanie dekoracji korytarzy i sal lekcyjnych.
 • Udział w akcji „Sprzątanie świata”. 

PAŹDZIERNIK:

 • Zorganizowanie spotkania uczniów z nauczycielami szkoły oraz nauczycielami emerytowanymi, udział w programie artystycznym, składanie życzeń nauczycielom i innym osobom pracującym w szkole.
 • Dekoracja na szkolnym holu z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Dekoracja jesienna na korytarzach szkolnych
 • Ślubowanie klas pierwszych z udziałem pocztu sztandarowego.
 • Udział w porządkowaniu cmentarzy i miejsc pamięci na terenie gminy Pogorzela , zapalenie zniczy na grobach zmarłych pracowników szkół i żołnierzy w ramach akcji „Szkoła pamięta”. 

LISTOPAD:

 • Udział w apelu z okazji  rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • Akcja – Zapal znicz pamięci,
 • Dekoracja na szkolnym holu z okazji 11 listopada,
 • Organizacja szkolnych Andrzejek. 

GRUDZIEŃ:

 • Organizacja klasowych „Mikołajek
 • Dekoracja zimowo-świąteczna korytarzy szkolnych
 • Akcja Mikołaje 2021,
 • Wysyłanie życzeń do nauczycieli emerytowanych oraz zaprzyjaźnionych instytucji
  z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Organizacja klasowych spotkań bożonarodzeniowych. 

STYCZEŃ:

 • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu,
 • Pomoc w organizacji Studniówki uczniom klas maturalnych. 

LUTY:

 • Organizacja  szkolnych Walentynek,
 • Charytatywne akcje całoroczne – pomoc dla schroniska w Dalabuszkach. 

MARZEC:

 • Organizacja Dnia Kobiet w klasach.
 • Dekoracja wiosenna korytarzy szkolnych.
 • Obchody 1 Dnia Wiosny.
 • Akcja – promocja szkoły – Drzwi otwarte w ZSOiZ w Pogorzeli. 

KWIECIEŃ:

 • Składanie życzeń świątecznych wszystkim pracownikom szkoły.
 • Udział w obchodach Dnia Ziemi.
 • Zainicjowanie akcji  "Wakacyjna oś czasu" – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego.
 • Pożegnanie uczniów klas maturalnych. 

MAJ:

 • Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
 • Dekoracja na szkolnym holu nawiązująca do święta 3 Maja.
 • 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu. 

CZERWIEC: 

 • Organizacja szkolnego rajdu rowerowego.
 • Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu.
 • Wybór kandydatów do pocztu sztandarowego na rok szkolny 2022/2023. 

 

CAŁY ROK SZKOLNY:

 • Koordynacja akcji zbierania puszek aluminiowych, nakrętek i zużytych baterii, makulatury.
 • Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły we współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariatu.
 • Prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego.
 • Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach.
 • Spotkania Rady samorządu Uczniowskiego z opiekunami.
 • Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej.
 • Promowanie zdrowego trybu życia.
 • Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.
 • Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.
 • Współpraca z Radą Rodziców.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Przekazywanie informacji o działalności SU na stronę internetową szkoły.
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU:  Agnieszka Wolniak, Agnieszka Dutkiewicz-Kostka. 

Plan podlega modyfikacji, każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji skłaniającej do zmian

(w miarę potrzeb, zaistniałych problemów, inicjatywy uczniów,  konfliktów, specyficznych sytuacji.)

 

 

Znajdź nas na Facebooku

Kalendarz


Dzisiaj jest: Czwartek
23 Maja 2024
Imieniny obchodzą
Budziwoj, Dezyderiusz, Dezydery, Emilia,
Iwona, Jan, Leontyna, Michał, Symeon

Do końca roku zostało 223 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Licznik odwiedzin

017869645
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tyg.
Do poprz. tyg.
W tym mies.
W poprz. mies.
Razem
3808
1754
10704
17830036
173049
172611
17869645

Twoje IP: 44.210.83.132
Czas: 2024-05-23 10:25:31